Procesy partycypacyjne

Prowadzimy procesy konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki, obejmujące dokumenty planistyczne takie jak: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czy lokalne programy rewitalizacji, a także warsztaty dla rozwoju przestrzeni publicznych.