Mikroplanowanie miejskie – rekrutacja

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem kierunków z zakresu gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, ekonomii, socjologii lub kierunków pokrewnych związanych z tematyką miejską zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu pt.: „Mikroplanowanie miejskie – wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu”.

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach, Urban Workshop, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz wybrane gminy województwa śląskiego w ramach ww. przedsięwzięcia organizują konkurs, który ma realizować następujące cele:
– upowszechnić metodę projektowania mikroprzestrzni miejskich w jednostkach samorządu terytorialnego,
– rozwijać współpracę między samorządami i środowiskiem naukowym,
– propagować mikroplanowanie jako metodę wspomagającą zarządzanie rozwojem przestrzennym miast,
– pomoc miastom województwa śląskiego w wypracowaniu koncepcji projektowych i organizacyjnych zagospodarowania wybranych, „trudnych” mikroprzestrzeni.

Korzyści jakie płyną z udziału w konkursie:
– praca w interdyscyplinarnym zespole,
– nawiązanie współpracy z ekspertami,
– utworzenie wartościowej koncepcji projektowo organizacyjnej,
– doświadczenie praktyczne,
– realizacja (w przypadku akceptacji projektu przez gminę).

Jeżeli interesuje Cię współpraca w interdyscyplinarnym środowisku, rozwój zawodowy, poznanie praktycznych aspektów zawodu i sprawdzenie swoich sił w przygotowaniu projektu pod okiem doświadczonych specjalistów przyjdź i porozmawiaj z nami.

Opowiemy Ci czym jest mikroplanowanie jak wyglądał pilotaż i jak będzie wyglądała ewentualna współpraca.

Spotkanie poprowadzą:
dr hab. inż. arch. Maciej Borsa (Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich)
Anna Pyziak (Urban Workshop, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach)
Łukasz Pomykoł (Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach)

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ul. Kościuszki 43/5, Katowice, o godz.:14:00