Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie

logo cieszyn

Tym razem przenosimy się pod granicę do Cieszyna, który robi wrażenie!

Burmistrz Miasta zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ważne jednak jest aby przynajmniej jeden uczestnik konkursu posiadał wykształcenie kierunkowe albo był studentem studiów, z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, lub kierunków pokrewnych związanych z tematyką miejską.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów dawnego przejścia granicznego przy moście Przyjaźni.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 15.02.2017 r. do godz.: 15:30 pod adres: Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1 43 – 400 Cieszyn, zgodnie z punktem VI regulaminu konkursu (regulamin konkursu dostępny tutaj).

Rozstrzygnięcie i upublicznienie wyników konkursu nastąpi 24.02.2017 r.

Nagrody w konkursie mają formę pieniężną:

  • I nagroda w wysokości 15.000,00 zł,
  • II nagroda w wysokości 5.000,00 zł,,
  • III nagroda w wysokości 3.000,00 zł.

Regulamin konkursu dostępny tutaj

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: warsztat[at]urbanworkshop.eu, w tytule wpisując: konkurs UA – MOST PRZYJAŹNI W CIESZYNIE

Pytania kierowane przez uczestników konkursu oraz odpowiedzi znajdują tutaj

Załączniki:

Rozstrzygnięcie konkursu

Protokół z rozstrzygnięcia

I nagroda

Plansza II

Plansza I

scan677scan677

plakat_cieszyn_6_12