Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad rzeką Nacyną (wraz z otoczeniem) na odcinku od ulicy Obwiednia Południowa (od mostu) do skrzyżowania z ulicą Raciborską (do mostu) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu.

Termin złożenia prac konkursowych: do dnia 02.12.2016 r., do godz. 13.00.

Miejsce składania prac konkursowych: Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44 – 200 Rybnik.

Ogłoszenie wyników konkursu: 12.12.2016 r.

Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora w sprawach związanych z konkursem nie później niż do dnia 17.11.2016. adres e-mail: warsztat@urbanworkshop.eu

Organizator przewiduje w konkursie następujące nagrody:

  • I nagroda w wysokości 10.000,00 zł,
  • II nagroda w wysokości 7.000,00 zł,
  • III nagroda w wysokości 3.000,00 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=32475

Załącznik – granica obszaru opracowania [skompresowany(zip) plik dwg – należy wcześniej rozpakować]

plakat_bulwary