Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku „Kozie Góry” w Rybniku

Prezydent Miasta Rybnika zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku „Kozie Góry” w Rybniku.
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji instalacji artystycznej, dla obszaru wyznaczonego według załącznika nr 6 do Regulaminu, w Parku „Kozie Góry”.

Praca konkursowa powinna stanowić autorską refleksję na temat związany z otoczeniem – Parkiem „Kozie Góry”, przedstawioną w dowolnej formie, możliwej do zrealizowania w przestrzeni publicznej. (szczegóły w regulaminie konkursu).

Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik .

Nagrody w konkursie mają formę pieniężną:

  • I nagroda w wysokości 5000 zł,
  • II nagroda w wysokości 3000 zł,
  • III nagroda w wysokości 1500 zł.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:  http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=32403

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: warsztat@urbanworkshop.eu, w tytule wpisując: konkursie na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku „Kozie Góry” w Rybniku.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.11.2016 r. do godz.:13:00

plakat