Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki.

Prezydent Miasta Rybnika zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ponadto Uczestnik konkursu lub członek zespołu konkursowego musi posiadać wykształcenie kierunkowe albo być studentem studiów, z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, lub kierunków pokrewnych związanych z tematyką miejską.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ulicy Dworcowej do skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego. Prace konkursowe należy dostarczyć do 21.10.2016 r. do godz.: 13:00 do Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Rozstrzygnięcie i upublicznienie wyników konkursu nastąpi 31.10.2016 r.

Nagrody w konkursie mają formę pieniężną:
I nagroda w wysokości 15.000,00 zł,
II nagroda w wysokości 10.000,00 zł,
III nagroda w wysokości 5.000,00 zł,
I wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł
II wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł
III wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=31813

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: warsztat[at]urbanworkshop.eu, w tytule wpisując: konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki.

 

Załączniki: mapa obszaru opracowania do pobrania tutaj [plik dxf]

Inwentaryzacja fotograficzna obszaru opracowania  https://www.dropbox.com/s/257kc43bhuhhc2a/Inwentaryzacja%20fotograficzna%20Ko%C5%9Bciuszki.rar?dl=0

Strona z ważnymi dokumentami miejskimi: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=53
Strona z MPZP: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=53&Id=1663023

WYNIKI KONKURSU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: http://bip.um.rybnik.eu/docs/2016/10/31/file_5426207.pdf